KOLEDAR DOGODKOV

Dogodek: posvet z ministri zadolženimi za mladino
Lokacija: Bruselj
Datum: 11.05.2015
Opis dogodka:

18. maja 2015 je 28 ministrov iz vseh držav EU povabljenih, da se udeleži diskusije o prioritetnih temah strukturiranga dialoga - opolnomočenje mladih za politično participacijo. Ministrom so bila vnaprej posredovana gradiva in priporočila, ki smo jih mladi iz vseh držav EU oblikovali na konferenci v Rigi in posveta, ki je potekal prejšnji teden v Bruslju. 


<< Na koledar dogodkov